Oslobodenie Červenou armádou, Letničie

Obec Letničie bola oslobodené sovietskou armádou 7. apríla 1945. Predchádzali tomu ale ťažké boje. S príchodom frontu si Nemci pri obci 3. a 4. apríla rozmiestnili 3 ďalekonosné delá a 10 tankov. Boje pri Letničí trvali tri dni. Ukončil ich až nálet sovietskych lietadiel, pri ktorom obec takmer úplne vyhorela. Civilné obyvateľstvo na životoch príliš neutrpelo, nakoľko občania boli poukrývaní. Zahynuli len traja občania. V bojoch padlo 75 sovietskych vojakov, ktorí boli pochovaní v Štefanove.

Na budove obecného úradu v Letničom je umiestnená pamätná tabuľa venovaná oslobodeniu obce sovietskymi vojakmi.

 

??: Druhá svetová vojna, in: Letničie (zost. V. Drahošová), Letničie 2002, str. 10, 11

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave