Oslobodenie Červenou armádou, Holíč

Červená armáda oslobodila Holíč 11. apríla 1945. V bojoch o mesto padlo 36 sovietskych vojakov. Pamätná tabuľa pripomínajúca túto udalosť je dnes na samostatnom podstavci pri pomníku padlých.

contentmap_plugin

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave