Dočasná vláda – 6. 11. 1918, Skalica

Dočasná vláda pre Slovenska bola zostavená v Prahe Čsl. národným výborom 3. 11. 1918. Nasledujúci deň bol z Prahy vypravený mimoriadny vlak, ktorým odišli na Slovensko v doprovode žandárov a vojakov členovia vlády Vavro Šrobár, Ivan Dérer, Pavel Blaho, Anton Štefánek a cestou pristúpili Štefan Janšák a Kornel Stodola. Svoju činnosť vláda odštartovala na ľudovom zhromaždení v Skalici 6. novembra 1918. V ten istý deň vystúpili ešte v Holíči a v nasledujúcich dňoch v Malackách, v Trnave a v Senici. Už 14. novembra sa zišlo Národné zhromaždenie a ustanovilo riadnu čsl. vládu. Právomoci Dočasnej vlády tým zanikli a nasledujúci deň podala demisiu.

Na budove radnice v Skalici je pamätná tabuľa organicky začlenená do architektúry budovy, ktorá pripomína vystúpenie Dočasnej vlády v Skalici. Bola odhalená 4. novembra 1928.

 

Sam. Št. Osuský (zost.): Príručka k jubil. oslavám 10. výročia samostatnosti, 1929, str. 10

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave