Jozef Mikuš (1934 -1997), Kúty

Stredoškolský pedagóg Jozef Mikuš sa narodil a zomrel v Kútoch. V Kútoch viedol miestnu organizáciu Matice slovenskej. S jej podporou sa mu podarilo založiť tradíciu Gorazdovských slávností, ktoré sa od roku 1990 v Kútoch konajú každoročne. Drobné literárne práce historického charakteru publikoval väčšinou v regionálnych periodikách. Bol tiež ochotníckym divadelníkom v obci, najprv ako herec, neskôr už aj ako režisér.
J. Mikušovi na rodnom dome v Kútoch odhalili pamätnú tabuľu 1. októbra 2017. Podujatie spojené so svätou omšou zorganizovala obec, fara a MS. Zástupcovia organizátorov a rodiny potom spoločne odhalili spomenutú pamätnú tabuľu.

 

contentmap_plugin

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave