Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia
Daniel Krman ml. (1663 – 1740), Myjava 07. december 2015
Dejinný pamätník, Brezová pod Bradlom 07. január 2017
Dušan Jurkovič (1868 - 1947), Turá Lúka 29. september 2016
Eduard Šandorfi (1869 – 1936), Vrbovce 07. júl 2016
Edward Lanuszewski a Štefan Držka († 6. 1. 1945), Bukovec 18. február 2016
Evanjelickým kňazom - literátom, Krajné 11. január 2016
Evanjelickým kňazom - rodákom z obce, Vrbovce 07. júl 2016
Evanjelickým martýrom - 1672, Turá Lúka 12. december 2015
Giuliana Benzoni (1895 – 1982), Brezová pod Bradlom 05. december 2015
Jan Bystřický († 1944), Košariská – Holešná dolina 02. december 2015
Ján Čermák († 1944), Bukovec 05. december 2015
Ján Hus (1371 - 1415), Brezová pod Bradlom 23. december 2016
Ján Papánek (1896 – 1991), Brezová pod Bradlom 07. december 2015
Ján Pravoslav Leška (1831 – 1909), Brezová pod Bradlom 05. december 2015
Ján Trokan a Alexander Trokan, Kostolné 11. december 2016
Janka Hrebendová Bóriková (1812 – 1880), Vrbovce 28. september 2016
Jánovi Reptovi a jeho partizánom, Brezová pod Bradlom 23. december 2016
Juca Ian a Bucu Nicolai († 7. 4. 1945), Brestovec 24. december 2016
Július Bodnár a Vladimír Roy, Bukovec 05. december 2015
Juraj Bašnár (1922 - 1945), Turá Lúka 11. január 2016
Juraj Repta (1923 - 1998), Brezová pod Bradlom - Dolný Štverník 07. január 2017
Maruška Kudeříková († 1943), Vrbovce - Šance 07. júl 2016
Michal Kútka (1876 - 1916), Polianka 06. december 2015
Michal Šimonovič (1874 - 1919), Myjava 07. december 2015
Milan Mareček (1923 - 1945), Myjava 07. december 2015
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Košariská 02. december 2015
Milan Rastislav Štefánik (1880 - 1919), Myjava 26. február 2016
Milan Rastislav Štefánik - padlým v 1. a 2. svetovej vojne, Priepasné 06. december 2015
Milan Rastislav Štefánik - rodný dom, Košariská 06. október 2016
Milan Rastislav Štefánik – pozorovanie zatmenia slnka, Košariská 02. december 2015
Milan Rastislav Štefánik – škola, Košariská 02. december 2015
Milan Rastislav Štefánik – vojenský odvod, Myjava 11. január 2016
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Brezová pod Bradlom 09. máj 2016
Nerealizovaný pamätník Slovenského povstania 1848-1849, Brestovec - Polana 24. december 2016
Obetiam 2. svetovej vojny, Turá Lúka 29. september 2016
Obetiam 2. svetovej vojny, Vrbovce 28. september 2016
Obetiam fašizmu, Košariská 02. december 2015
Obetiam holokaustu, Myjava 11. december 2016
Oslobodenie Červenou armádou, Brestovec 24. december 2016
Oslobodenie Červenou armádou, Brezová pod Bradlom 05. apríl 2016
Oslobodenie Červenou armádou, Bukovec 05. december 2015
Oslobodenie Červenou armádou, Chvojnica 07. júl 2016
Oslobodenie Červenou armádou, Košariská 02. december 2015
Oslobodenie Červenou armádou, Myjava 12. december 2015
Oslobodenie Červenou armádou, Polianka 11. január 2016
Oslobodenie Červenou armádou, Priepasné 06. december 2015
Oslobodenie Červenou armádou, Turá Lúka 07. júl 2016
Oslobodenie Červenou armádou, Vrbovce 09. júl 2016
Padlým bojovníkom proti fašizmu, Myjava 29. september 2016
Padlým červenoarmejcom, Turá Lúka 07. júl 2016
Padlým protifašistickým bojovníkom - zamestnancom Taušovej továrne, Myjava 19. február 2016
Padlým protifašistickým bojovníkom, Brezová pod Bradlom 23. december 2016
Padlým v 1. svetovej vojne, Myjava 08. júl 2016
Padlým v Slovenskom povstaní 1848, Brezová pod Bradlom 24. december 2016
Pavel Jozeffy (1775 - 1848), Vrbovce 09. júl 2016
Peter Tvrdý (1850 - 1935), Myjava 07. december 2015
Pomník padlých v 1. a 2. svetovej vojne, Krajné 23. apríl 2016
Pomník padlých, Bukovec 11. január 2016
Pomník padlých, Košariská 02. december 2015
Pomník padlých, Turá Lúka 07. júl 2016
Pomník padlých, Vrbovce 26. september 2016
Povstalecký rok 1848, Brezová pod Bradlom 09. máj 2016
Povstanie myjavského ľudu 1848 (1. pomník), Poriadie 07. december 2015
Povstanie myjavského ľudu 1848 (2. pomník), Poriadie 15. december 2016
Povstanie myjavského ľudu 1848, Brestovec - Polana 24. december 2016
Prenasledovaným evanjelikom, Priepasné - U Mosnáčkov 06. december 2015
Samuel Jurkovič (1796 – 1873), Brezová pod Bradlom 11. január 2016
Slovenské povstanie 1848, Brezová pod Bradlom 09. máj 2016
Slovenské povstanie 1848, Vrbovce - Šance 09. júl 2016
SNP, Brezová pod Bradlom - Dvoly 24. december 2016
SNP, Brezová pod Bradlom - Hurbanova dolina 30. september 2016
SNP, Košariská - Holešná dolina 07. január 2017
SNR v Povstaní 1848 – Anna Kolényová, Myjava 08. júl 2016
Štefan Fajnor (1844 – 1909), Brezová pod Bradlom 07. december 2015
Štefan Osuský (1889 – 1973), Brezová pod Bradlom 13. december 2015
Štefánikova mohyla - model, Myjava 12. december 2015
Tábor partizánov Miloša Uhra, Stará Myjava - Krivosudy 25. december 2016
Tomáš Tvarožek (1892 - 1945), Brezová pod Bradlom 12. december 2015
Tvorcom filmu Jánošík, Brezová pod Bradlom 12. december 2015
Upálený partizán, Brezová pod Bradlom - Dvoly 24. december 2016
Železničný tunel generála Štefánika, Brestovec 24. december 2016
Zvolenie Miloša Uhra za partizánskeho veliteľa, Brezová pod Bradlom - Dvoly 24. december 2016
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave