Pomník padlých, Mást

Pomník padlých v Máste bol postavený v roku 1926 pred kostolom sv. Šebastiána. Spomenutý letopočet je vyrytý na podstavci vzadu. Dominujúcim výtvarným prvkom pomníka je socha žehnajúceho Ježiša Krista. Na podstavci sú osadené z troch strán mramorové tabule s menoslovmi padlých vojakov z obce. Boli doplnené fotomedailónmi, ale do dnešných čias sa dochoval len jeden.

Pomník zhotovil stupavský kamenár Anton Weinberger. Bol odhalený 8. septembra 1926. Posvätil ho kňaz Imrich Hojszik a slávnostnú reč predniesol bratislavský starosta Ľudovít Okánik. V ten deň bola v Máste ešte odhalená busta T. G. Masaryka, prvého čsl. prezidenta. Tieto relevantné údaje o pomníku publikoval S. Prokeš, ktorý dohľadal údaje o vojakovi Jánovi Belzárovi a tým zároveň opravil dátum úmrtia uvedený na pomníku. J. Belzár bol ranený na talianskej fronte a zomrel v nemocnici v rakúskom Klagenfurte 10. januára 1918. Jeho ostatky boli prevezené do Mástu, kde ich na cintoríne pochoval stupavský farár Imrich Hojszik 26. mája 1918.

Svetozár Prokeš: Stupavčania a Mášťania v prvej svetovej vojne, in: Stupava - história-pamiatky-osobnosti-príroda 2007, str. 50, 51

 

MRTVÝM HRDINOM VENUJE

NA PAMIATKU OBEC MÁST.

BANOVIČ JOZEF 1877-1914

BLECHA PETER 1881-1914

KALIVODA ŠTEFAN 1889-1914

MAROŠ JÁN 1884-1915

POLAK JOZEF 1879-1914

DRAŠKOVIČ JÁN 1886-1914

SLEZÁK JÁN 1875-1915

ŠTABLA FRANT. 1887-1915

 

DRAŠKOVIČ ŠEB. 1875-1917

BELZÁR JÁN 1895-1917

IVAN GAŠPAR 1872-1918

MOZA JAKUB 1882-1917

HRICA JOZEF 1890-1919

PALKOVIČ TOMAŠ 1876-1917

DRAŠKOVIČ ŠTEF. 1883-1917

SUCHA FRANT. 1890-1918

SUCHÝ VENDEL 1880-1914

 

LAHKOVIČ ADOLF 1889-1915

HRDINA FRANT. 1893-1915

ÚLEHLA JOZEF 1887-1916

OBRMAR TOMAŠ 1894-1916

ŠVEC JOZEF 1895-1916

SABO JOZEF 1889-1915

SLEZÁK FRANT. 1883-1916

ÚLEHLA LUDVIK 1889-1916

MATULNÍK TOMAŠ 1877-1916

TARO ALOIS 1897-1916

contentmap_plugin

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave