Ľudovít Rajter (1906 – 2000), Fándlyho ul. č. 1

Narodil sa v Pezinku, zomrel v Bratislave. Do roku 1945 bol dirigentom Maďarského rozhlasu v Budapešti. Neskôr šéfdirigentom symfonického orchestra v Bratislave a prvým dirigentom Slovenskej filharmónie.

Na Fándlyho ulici, kde býval, mu odhalili 27. 7. 2006 pamätnú tabuľu. Venovalo ju Hudobné centrum.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave