Vladimír Clementis (1902 - 1952), Nám. SNP č. 3

Spisovateľ, člen umelecko-politickej skupiny DAV, komunistický intelektuál. Narodil sa v Tisovci, zomrel v Prahe. Po vzniku Slovenského štátu emigroval do Francúzska a následne do Londýna. Pre nezhody so súdobým komunistickým dianím ho vylúčili z KSČ. Po skončení vojny a návrate z emigrácie ho prijali opätovne do KSČ a v roku 1948 sa stal ministrom zahraničných vecí. Po čistkách, keď sa komunistické strany zbavovali nežiadúcich elementov ho zatkli, odsúdili a popravili. Neskôr ho komunistická strana rehabilitovala.

V Bratislave na dome na Nám. SNP 3, kde pôsobil v rokoch 1930 až 1938, má odhalili 16. apríla 1965 pamätnú tabuľu. Skladá sa z dvoch kamenných tabúľ. Na jednej je portrétny reliéf a na druhej nápis. Autorom je akademický sochár Valér Vavro.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave