Tomáš G. Masaryk - vznik ČSR, Vajanského nábr.

T. G. Masaryk prvý prezident Československa, o ktorého vznik sa zaslúžil.

Na výročie vzniku ČSR v Bratislave pred budovou SNM na mieste, ktoré sa uvoľnilo presťahovaním pamätníka s levom, odhalil 28.X.2010 Andrej Petrek, starosta bratislavského Starého mesta, bronzovú sochu T. G. Masaryka. Je 2,2 m vysoká, ide o kópiu bronzovej sochy od českého sochára Ladislava Šalouna. Originál pôvodne stál v hale Zemskej banky na dnešnej Gorkého ulici a dnes je v depozite Mestského múzea Bratislavy. Z predchádzajúceho pamätníka ponechali masívnu pamätnú tabuľu upomínajúcu na vznik Československa.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave