Oľga Trebitschová (1887 - 1919), Panenská ul. č. 11

Bratislavská operná speváčka.

Pamätník svojej manželke si Dionýz Trebitsch objednal v roku 1919 u sochára Alojza Rigeleho. Ten ho vyhotovil z mramoru v podobe sediacej ženy po bokoch s piliermi na podstavci zo sivej žuly, ktorý plnil aj funkciu fontánky. Osadili ho roku 1921 v záhrade Trebitschovcov. Roku 1931 ho Trebitsch daroval mestu, ktoré ho umiestnilo do sadu Janka Kráľa v Petržalke. V roku 2002 ju pre značné aj vandalské poškodenia uložil do depozitu.. V roku 2009 bola po reštaurácii znovuodhalená 2. X. na svojom pôvodnom mieste na nádvorí domu na Panenskej 11.

 

powered by contentmap
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave