Mária Terézia (1717 - 1780), Rázusovo nábr.

Dcéra Karola VI. z habsburgského rodu. Od roku 1741 až do smrti bola uhorskou kráľovnou korunovanou v Prešporku.

Súsošie Márie Terézie od Jána Fadrusza stálo v priestore dnešného Štúrovho námestia až do októbra 1921, keď bolo zničené. Po roku 1989 sa objavili snahy o rekonštrukciu súsošia najmä zo strany vzkrieseného Bratislavského okrášľovacieho spolku. Spolok zožal kritiku za snahu odstrániť súsošie Ľudovíta Štúra, aby sa urobil priestor pre kópiu pomníka Márie Terézie. Spolok hľadá pre rekonštrukčnú kópiu pomníka nové miesto. Práce na pomníku zadal mladej sochárke Martine Zimanovej, ktorá tvorila dvojmetrovú jazdeckú sochu Márie Terézie z hliny asi 18 mesiacov. Repliku sochy odhalili dočasne 3. 9. 2011 na Rázusovom nábreží pri Štúrovom námestí a koncom roka 2012 ju odstránili. Sochárka v súčasnosti pracuje aj na modeloch dvoch husárov, ktorí majú súsošie dotvoriť. Podľa zámerov spolku mali podľa modelov sôch v talianskej Carrare vytesať 6 m vysoké súsošie z mramoru už v lete 2012.

 

powered by contentmap
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave