Ferdinand Martinengo (1821 – 1895) B, Kýčerského – Žilinská ul.

Šermiar a učiteľ.Založil v Prešporku prvý zbor dobrovoľných hasičov roku 1867. Bol jeho prvým veliteľom.

Spoločnosť Ferdinanda Martinenga mu dala vyhotoviť pamätnú tabuľu. Vo dvore VEPOSu povedľa hasičskej zbrojnice, ju odhalila starostka Starého mesta Bratislavy Táňa Rosová 3. 5. 2011.

Hneď vedľa má F. Martinengo inú pamätnú tabuľu z roku 1937.

 

powered by contentmap
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave