Titus Zeman (1915 - 1969), Miletičova ul. č. 7

Salezián. Komunistický režim ho ako ,,vatikánskeho špióna" odsúdil a väznil. Po dlhodobých tortúrach s podlomeným zdravím roku 1969 zomrel. Pochovali ho vo Vajnoroch. V rokoch 1940 - 1943 pôsobil v saleziánskom ústave na Miletičovej ul. v Bratislave.

Dňa 11. marca 2012 v Bratislave na fasáde kostola Panny Márie Pomocnice na Miletičovej 7 odhalil provinciál saleziánov don Karol Maník SBD pamätnú tabuľu s portrétnym reliéfom dona Titusa Zemana. Autorom reliéfu bol architekt Stanislav Májek.

Ďalšie pamätné tabule T. Zemanovi odhalili 17. januára toho istého roku v šaštínskej bazilike a vo vajnorskom kostole a ďalšia by mala byť odhalená na biskupskom gymnáziu v Trnave. Tabule sú odhaľované v roku 2012 v súvislosti s blahorečením dona Titusa Zemana.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave