Anton Bernolák (1762 - 1813), Lenardova ul.

Spisovateľ. Narodil sa v Slanici, zomrel v Nových Zámkoch. Roku 1787 ho vysvätili za kňaza (rk). Prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny. Stal sa vedúcou osobnosťou Slovenského učeného tovarišstva.

A. Bernolák má odhalený pomník v podobe bronzovej busty od akademického sochára Stanislava Mikuša na kamennej stéle v bratislavskej Petržalke na Lenardovej ul. asi od roku 2005.

Ďalší pomník v podobe busty má v Bratislave odhalený aj na Rudnayovom nám.

 

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave