Červenej armáde, Nám. Andreja Hlinku

Na mieste, kde boli pochovaní 4 vojaci Červenej armády v Rači, bol pomníček v podobe malého obelisku. Neskôr zhotovili väčší pomník. Na odstupňovaných podstavcových kubusoch dominovala veľká hviezda s kosákom a kladivom. V literatúre uvádzajú, že na mieste pochovaných vojakov vztýčili pomník už v máji 1945 a mal to byť prvý pomník Červenej armáde na území Bratislavy, do ktorej Raču roku 1946 začlenili. Neviem, ktorého z týchto dvoch pomníkov sa mal tento údaj týkať a či sa aj v publikáciach nezamieňajú. Telá 13 sovietskych vojakov z celého územia Rače neskôr exhumovali a previezli na Slavín.

Po zmene režimu, po roku 1989, namiesto pôvodnejšieho pomníka umiestnili novú pamätnú tabuľu na cintorín Červenej armády. Umiestnili na podstavci, pre ktorý použili jeden z kubusov predchádzajúceho pomníka. Na tabuli je zavádzajúci nápis, že ide o najstarší pomník Červenej armády na území Bratislavy. Nie je to pravda. Už je najnovší. Námestie Hrdinov Červenej armády premenovali na Nám. Andreja Hlinku a z parku odstránili aj ďalší pamätník na sovietskych osloboditeľov.

 

powered by contentmap
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave