Ján Krok (1914 - 1944), František Tibenský (1905 - 1944), Nobelova ul. 34

Pracovníci továrne Dynamit- Nobel neskôr premenovanej na CHZJD a v súčasnosti na Istrochem. Padli v SNP.

Roku 1951 im na vstupe do závodu CHZJD na fasáde osobnej vrátnice na Nobelovej ulici odhalili pamätnú tabuľu pozostávajúcu z dvoch častí. Na drevenej doske boli bronzové portrétne reliéfy J. Kroka a F. Tibenského. V spodnej kamennej časti sú vyryté mená a oslavný nápis. Autorom pamätnej tabule bol akademický sochár Valér Vavro.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave