Anton Bernolák (1762 - 1813), fara v Devíne

Spisovateľ. Narodil sa v Slanici, zomrel v Nových Zámkoch. Roku 1787 ho vysvätili za kňaza (rk). Prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny. Stal sa vedúcou osobnosťou Slovenského učeného tovarišstva. Ako študent teológie v roku 1785 napísal na devínskej fare dielo Nova bibliotheca theologica selecta.

A. Bernolákovi odhalili 4. 11. 2012 pamätnú tabuľu na budove fary v Devíne. Rok 2012 bol na Slovensku rokom A. Bernoláka. Pri odhalení tabule prehovoril A. Tkáč, predseda MS, ktorá pamätnú tabuľu venovala.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave