Poľné nemocnice Červenej armády, Červený most

Sovietska armáda krátko po oslobodení Bratislavy zriadila na území mesta niekoľko poľných nemocníc na ošetrovanie vojakov. Prvým zdravotným útvarom bolo obväzište vo vojenskej nemocnici na Červenom moste. Zakrátko sa celá nemocnica stala poľnou nemocnicou sovietskej armády. Súbežne sa zriadilo ďalších päť poľných nemocníc plus transfúzna stanica v nemocnici na Šulekovej ul. Boli v prevádzke asi 6 až 9 týždňov.

Dňa 3. apríla 1960 boli na všetkých budovách, kde boli tieto vojenské nemocnice, umiestnené pripomienkové tabule. Akademický sochár Koloman Makovínyi vyhotovil tri rovnaké mramorové tabule, ktoré sa osadili na budove nemocnice na Červenom moste (Vojenská nem.), na Karpatskej ul. č. 2 (budova YMCA) a na Vazovovej ul. č. 5 (budova STU). Na Vazovovej ul. sa dnes asi pamätná tabuľa nenachádza.

 

contentmap_plugin
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave