Prihlásenie

Na predaj rodinný dom Svätý Anton, Banská Štiavnica

Milan Rastislav Štefánik (1880 -1919), park Janšákova, Opletalova

M. R. Štefánik, minister vojny Československa, o vznik ktorého sa zaslúžil. Zahynul pri leteckej nehode.

Kamenný pomník M. R. Štefánika v Devínskej Novej Vsi sa nachádza v parčíku na spojnici ulíc Janšákova a Opletalova. Dali ho postaviť miestne organizácie Československej obce legionárskej a Zväzu národného oslobodenia. Bol odhalený 7. 10. 1928. MČ ho dala obnoviť roku 1998.

Počas obrodeneckého roku 1968 v DNV pôsobil mládežnícky spolok RAF (názov si odvodili od Royal Air Force), ktorý na križovatke ulíc Novoveská a Na Grbe M. R. Štefánikovi postavil menší pomník pozostávajúci z kamennej tabule umiestnenej na dvoch nosníkoch s rôznou výškou. V nasledujúcom normalizačnom období pomník bol odstránený.

 

Použitá literatúra: Viliam Pokorný a kol.: Devínska Nová Ves. Vlastivedná monografia, Bratislava, 1995

powered by contentmap
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave