Pamätníky - Bratislava IV.

Zobr. počet 
Názov Dátum uverejnenia
Alexander Húščava (1906 – 1969), park - Heyrovského ul. 02. november 2012
Andrej Bagar (1900 - 1966), Park družby 02. november 2012
Anton Bernolák (1762 - 1813), fara v Devíne 05. február 2013
Anton Prvonič (1915 - 1944), Pútnická ul. č. 48 03. november 2012
Anton Srholec (1929 - 2016), sútok Dunaja a Moravy 17. júl 2016
Bojovníkom proti fašizmu padlým pri Melku a v Mauthausene, cintorín v Slávičom údolí 03. november 2012
Brána slobody, sútok Dunaja a Moravy 03. november 2012
Červenoarmejcom padlým v zajatí, Devínska cesta 06. december 2012
Cintorín v Lamači 17. december 2012
Dimitrij Andrusov (1897 – 1976), PF UK – Mlynská dolina 15. január 2013
Dimitrij Andrusov (1897 – 1976), ŠGÚDŠ – Mlynská dolina č. 1 15. január 2013
Dionýz Ilkovič (1907 - 1980), Patrónka - Dúbravská cesta 04. november 2012
Dni Kyjeva v Bratislave 12. - 18. 9. 1977, Park družby 12. november 2012
Ferdiš Juriga (1874 - 1950), cintorín v Karlovej Vsi 03. január 2013
Fraňo Kráľ (1903 – 1955), Tilgnerova ul. 13. november 2012
Františka Hrubišková (1892 - 1984), Botanická ul. č. 25 03. január 2013
Hoffman, Dzílky - Lamač 13. november 2012
Ján Škapík a Martin Jursa, Slávičie údolie 17. jún 2015
Johann Wolfgang Kempelen (1734 - 1804), záhrada Vodárenského múzea na Devínskej ceste 05. január 2018
Julián Benedikovič (1908 - 1966), Vrančovičova ul. 13. november 2012
Jur Hronec (1881 - 1959), Mlynská dolina 13. november 2012
Kodifikácia rusínskeho jazyka, Botanická ul. č. 25 13. marec 2013
Lipa slovensko - chorvátskeho priateľstva, nádvorie hradu Devín 13. november 2012
Ľudovít Štúr (1815 – 1856), Pekníkova ul. 13. november 2012
Ľudovít Štúr - výlet na Devín 24. IV. 1836, hrad Devín 13. november 2012
Masarykova obecná škola, Charkovská ul. č. 1 13. november 2012
Matica slovenská v Devínskej Novej Vsi, Hradištná ul. č. 43 13. november 2012
Mikuláš Koperník (1473 - 1543), Mlynská dolina 13. november 2012
Milan Rastislav Štefánik (1880 -1919), park Janšákova, Opletalova 13. november 2012
Míľniky Červenej armády, Lamačská cesta 13. november 2012
Miroslav Frehár (1926 - 2005), Mokrohájska ul. č. 3 13. november 2012
Miroslav Šalamon (1912 – 1984), FEI STU Ilkovičova ul. č. 3 29. november 2012
Nemeckým vojakom – Ɨ 10. 6. 1945, cesta do Devínskeho Jazera 13. november 2012
Obetiam 2. svetovej vojny, Park SNP 18. jún 2015
Obetiam havárie vrtuľníka Leteckej záchrannej služby, svah Sitiny na Poliankach 13. november 2012
Obetiam štrajku – 12. 2. 1919, Slávičie údolie 13. november 2015
Obetiam Železnej opony, Cyklomost slobody – Devínska Nová Ves 23. marec 2014
Padlým hrdinom Červenej armády, cintorín v Slávičom údolí 13. november 2012
Padlým protifašistickým bojovníkom, Molecova ul. č. 2 13. november 2012
Padlým v 1. svetovej vojne - M. R. Štefánik, Vrančovičova ul. 13. november 2012
Padlým v 1. svetovej vojne, cintorín v Slávičom údolí 05. február 2013
Padlým v 1. svetovej vojne, Devín 13. november 2012
Padlým v 1. svetovej vojne, Devínska Nová Ves 13. november 2012
Padlým v 1. svetovej vojne, Dúbravka 13. november 2012
Padlým v 1. svetovej vojne, Záhorská Bystrica 13. november 2012
Padlým v Bitke pri Lamači, lamačský cintorín 13. november 2012
Padlým v Bitke pri Lamači, park Vrančovičova ul. 13. november 2012
Padlým v Bitke pri Lamači, Vrančovičova ul. 13. november 2012
Pius X., Nám. Pia X. 13. november 2012
Poľné nemocnice Červenej armády, Červený most 13. november 2012
Prvý parný vlak na Slovensku, prístaničný park v Dev. N. Vsi 13. november 2012
Rastislav (820? - 870), Slovienska – Brigádnická ul. 05. február 2013
Regulácia Dunaja, Slovanské nábr. 13. november 2012
Rudo Sloboda (1938 - 1995), Slovinec - Podhorská ul. 13. november 2012
SNP, Ul. Československých tankistov 14. november 2012
Srdce Európy, Slovanské nábrežie 14. november 2012
Štefan Schwarz, Dionýz Ilkovič, FEI STU Ilkovičova ul. č.3 29. november 2012
Svätí Cyril a Metod, pred kostolom v Devíne 14. november 2012
Valentín Matrka (1907 - 1980), Vrančovičova ul. č. 32 14. november 2012
Vysťahovaným Dúbravčanom – 1952, Žatevná ul. č. 2 14. november 2012
Železná opona, sútok Dunaja a Moravy 14. november 2012
Židovský cintorín, Na Grbe - Hradištná 14. november 2012
QR Code

epocha: Pamätníky

Katalóg pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ (nielen) v Bratislave